User Tools

Site Tools


11266-mersing-la-gi

Huyện Mersing là một huyện thuộc bang Johor của Malaysia. Huyện Mersing có dân số thời điểm năm 2010 ước tính khoảng 69861 người[1].

Dữ liệu khí hậu của Mersing
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Trung bình cao °C (°F) 28.1 29.0 30.3 31.6 32.0 31.4 30.9 30.9 30.9 31.0 29.7 28.2 30,3
Trung bình ngày, °C (°F) 25.6 26.2 26.6 26.7 26.7 26.3 25.8 25.8 25.7 25.8 25.6 25.5 26,0
Trung bình thấp, °C (°F) 23.4 23.6 23.2 22.9 23.0 21.8 22.3 22.3 22.2 22.4 22.6 23.0 22,7
Giáng thủy mm (inch) 291.3
(11.469)
125.6
(4.945)
131.5
(5.177)
124.1
(4.886)
145.2
(5.717)
141.0
(5.551)
159.2
(6.268)
174.4
(6.866)
179.0
(7.047)
204.4
(8.047)
375.6
(14.787)
662.4
(26.079)
2.713,7
(106,839)
Số ngày giáng thủy TB (≥ 1.0 mm) 12 8 8 10 11 11 13 13 13 14 19 20 152
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 169.6 200.4 229.8 211.5 222.8 200.6 199.1 193.7 175.7 175.8 142.5 129.0 2.250,5
Nguồn: NOAA[2]
11266-mersing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)