User Tools

Site Tools


11268-mertensophryne-la-gi

Mertensophryne
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Mertensophryne
Tihen, 1960
Các loài

See table.

Mertensophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 14 loài và 36% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11268-mertensophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)