User Tools

Site Tools


11274-mesoleptogaster-eoa-la-gi

Mesoleptogaster eoa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mesoleptogaster
Loài (species) M. eoa
Danh pháp hai phần
Mesoleptogaster eoa
Lehr, 1961

Mesoleptogaster eoa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mesoleptogaster eoa được Lehr miêu tả năm 1961.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mesoleptogaster eoa tại Wikispecies
11274-mesoleptogaster-eoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)