User Tools

Site Tools


11275-mesoleptogaster-gracilipes-la-gi

Mesoleptogaster gracilipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mesoleptogaster
Loài (species) M. gracilipes
Danh pháp hai phần
Mesoleptogaster gracilipes
Hsia, 1949

Mesoleptogaster gracilipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mesoleptogaster gracilipes được Hsia miêu tả năm 1949. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mesoleptogaster gracilipes tại Wikispecies
11275-mesoleptogaster-gracilipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)