User Tools

Site Tools


11276-mesoleptogaster-pacifica-la-gi

Mesoleptogaster pacifica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Mesoleptogaster
Loài (species) M. pacifica
Danh pháp hai phần
Mesoleptogaster pacifica
Bezzi, 1928

Mesoleptogaster pacifica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Mesoleptogaster pacifica được Bezzi miêu tả năm 1928.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Mesoleptogaster pacifica tại Wikispecies
11276-mesoleptogaster-pacifica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)