User Tools

Site Tools


11285-metadioctria-rubida-la-gi

Metadioctria rubida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Metadioctria
Loài (species) M. rubida
Danh pháp hai phần
Metadioctria rubida
(Coquillett, 1893)

Metadioctria rubida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Metadioctria rubida được Coquillett miêu tả năm 1893.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Metadioctria rubida tại Wikispecies
11285-metadioctria-rubida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)