User Tools

Site Tools


11287-metaphrynella-la-gi

Metaphrynella
Metaphrynella sundana.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Metaphrynella
Parker, 1934
Các loài

Xem trong bài.

Metaphrynella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11287-metaphrynella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)