User Tools

Site Tools


11288-metapogon-gibber-la-gi

Metapogon gibber
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Metapogon
Loài (species) M. gibber
Danh pháp hai phần
Metapogon gibber
(Williston, 1883)

Metapogon gibber là một loài ruồi trong họ Asilidae. Metapogon gibber được Williston miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Metapogon gibber tại Wikispecies
11288-metapogon-gibber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)