User Tools

Site Tools


11289-metapogon-pictus-la-gi

Metapogon pictus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Metapogon
Loài (species) M. pictus
Danh pháp hai phần
Metapogon pictus
Cole, 1916

Metapogon pictus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Metapogon pictus được Cole miêu tả năm 1916.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Metapogon pictus tại Wikispecies
11289-metapogon-pictus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)