User Tools

Site Tools


11305-michotamia-aurata-la-gi

Michotamia aurata
Asilidae by kadavoor.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Michotamia
Loài (species) M. aurata
Danh pháp hai phần
Michotamia aurata
Fabricius, 1794

Michotamia aurata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Michotamia aurata được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Michotamia aurata tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Michotamia aurata tại Wikimedia Commons
11305-michotamia-aurata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)