User Tools

Site Tools


11306-michotamia-carmichaeli-la-gi

Michotamia carmichaeli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Michotamia
Loài (species) M. carmichaeli
Danh pháp hai phần
Michotamia carmichaeli
Bromley, 1935

Michotamia carmichaeli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Michotamia carmichaeli được Bromley miêu tả năm 1935.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Michotamia carmichaeli tại Wikispecies
11306-michotamia-carmichaeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)