User Tools

Site Tools


11308-michotamia-siamensis-la-gi

Michotamia siamensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Michotamia
Loài (species) M. siamensis
Danh pháp hai phần
Michotamia siamensis
Tomasovic & Grootaert, 2003

Michotamia siamensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Michotamia siamensis được Tomosovic & Grootaert miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Michotamia siamensis tại Wikispecies
11308-michotamia-siamensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)