User Tools

Site Tools


11309-michotamia-triangulum-la-gi

Michotamia triangulum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Michotamia
Loài (species) M. triangulum
Danh pháp hai phần
Michotamia triangulum
(Wulp, 1872)

Michotamia triangulum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Michotamia triangulum được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Michotamia triangulum tại Wikispecies
11309-michotamia-triangulum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)