User Tools

Site Tools


11314-microhyla-la-gi

Microhyla
Mihyla achat 070403 3342 tdp.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Microhyla
Tschudi, 1838
Các loài

Xem trong bài.

Microhyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 29 loài và 14% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11314-microhyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)