User Tools

Site Tools


11315-microstylum-acutirostre-la-gi

Microstylum acutirostre
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. acutirostre
Danh pháp hai phần
Microstylum acutirostre
Loew, 1852

Microstylum acutirostre là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum acutirostre được Loew miêu tả năm 1852.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum acutirostre tại Wikispecies
11315-microstylum-acutirostre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)