User Tools

Site Tools


11316-microstylum-albolimbatum-la-gi

Microstylum albolimbatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. albolimbatum
Danh pháp hai phần
Microstylum albolimbatum
Wulp, 1898

Microstylum albolimbatum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum albolimbatum được Wulp miêu tả năm 1898.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum albolimbatum tại Wikispecies
11316-microstylum-albolimbatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)