User Tools

Site Tools


11317-microstylum-anovense-la-gi

Microstylum anovense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. anovense
Danh pháp hai phần
Microstylum anovense
Oldroyd, 1980

Microstylum anovense là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum anovense được Oldroyd miêu tả năm 1980.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum anovense tại Wikispecies
11317-microstylum-anovense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)