User Tools

Site Tools


11318-microstylum-brunnipennis-la-gi

Microstylum brunnipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. brunnipennis
Danh pháp hai phần
Microstylum brunnipennis
Macquart, 1849

Microstylum brunnipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum brunnipennis được Macquart miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum brunnipennis tại Wikispecies
11318-microstylum-brunnipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)