User Tools

Site Tools


11320-microstylum-dux-la-gi

Microstylum dux
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. dux
Danh pháp hai phần
Microstylum dux
(Wiedemann, 1828)

Microstylum dux là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum dux được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum dux tại Wikispecies
11320-microstylum-dux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)