User Tools

Site Tools


11321-microstylum-gulosum-la-gi

Microstylum gulosum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. gulosum
Danh pháp hai phần
Microstylum gulosum
Loew, 1858

Microstylum gulosum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum gulosum được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum gulosum tại Wikispecies
11321-microstylum-gulosum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)