User Tools

Site Tools


11322-microstylum-lacteipenne-la-gi

Microstylum lacteipenne
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. lacteipenne
Danh pháp hai phần
Microstylum lacteipenne
(Wiedemann, 1828)

Microstylum lacteipenne là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum lacteipenne được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum lacteipenne tại Wikispecies
11322-microstylum-lacteipenne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)