User Tools

Site Tools


11323-microstylum-lituratum-la-gi

Microstylum lituratum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. lituratum
Danh pháp hai phần
Microstylum lituratum
Loew, 1863

Microstylum lituratum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum lituratum được Loew miêu tả năm 1863.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum lituratum tại Wikispecies
11323-microstylum-lituratum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)