User Tools

Site Tools


11324-microstylum-mexicanus-la-gi

Microstylum mexicanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. mexicanus
Danh pháp hai phần
Microstylum mexicanus
Martin, 1960

Microstylum mexicanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum mexicanus được Martin miêu tả năm 1960.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum mexicanus tại Wikispecies
11324-microstylum-mexicanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)