User Tools

Site Tools


11325-microstylum-morosum-la-gi

Microstylum morosum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. morosum
Danh pháp hai phần
Microstylum morosum
Loew, 1872

Microstylum morosum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum morosum được Loew miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum morosum tại Wikispecies
11325-microstylum-morosum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)