User Tools

Site Tools


11326-microstylum-nigricorne-la-gi

Microstylum nigricorne
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. nigricorne
Danh pháp hai phần
Microstylum nigricorne
Enderlein, 1914

Microstylum nigricorne là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum nigricorne được Enderlein miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum nigricorne tại Wikispecies
11326-microstylum-nigricorne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)