User Tools

Site Tools


11327-microstylum-nigrinum-la-gi

Microstylum nigrinum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. nigrinum
Danh pháp hai phần
Microstylum nigrinum
Enderlein, 1914

Microstylum nigrinum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum nigrinum được Enderlein miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum nigrinum tại Wikispecies
11327-microstylum-nigrinum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)