User Tools

Site Tools


11328-microstylum-nigrostriatum-la-gi

Microstylum nigrostriatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. nigrostriatum
Danh pháp hai phần
Microstylum nigrostriatum
Hobby, 1933

Microstylum nigrostriatum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum nigrostriatum được Hobby miêu tả năm 1933. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum nigrostriatum tại Wikispecies
11328-microstylum-nigrostriatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)