User Tools

Site Tools


11329-microstylum-oberthuerii-la-gi

Microstylum oberthuerii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. oberthuerii
Danh pháp hai phần
Microstylum oberthuerii
Wulp, 1896

Microstylum oberthuerii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum oberthuerii được Wulp miêu tả năm 1896. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum oberthuerii tại Wikispecies
11329-microstylum-oberthuerii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)