User Tools

Site Tools


11330-microstylum-parcum-la-gi

Microstylum parcum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. parcum
Danh pháp hai phần
Microstylum parcum
Karsch, 1888

Microstylum parcum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum parcum được Karsch miêu tả năm 1888.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum parcum tại Wikispecies
11330-microstylum-parcum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)