User Tools

Site Tools


11331-microstylum-pica-la-gi

Microstylum pica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. pica
Danh pháp hai phần
Microstylum pica
Macquart, 1846

Microstylum pica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum pica được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum pica tại Wikispecies
11331-microstylum-pica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)