User Tools

Site Tools


11332-microstylum-pulchrum-la-gi

Microstylum pulchrum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. pulchrum
Danh pháp hai phần
Microstylum pulchrum
Bromley, 1927

Microstylum pulchrum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum pulchrum được Bromley miêu tả năm 1927.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum pulchrum tại Wikispecies
11332-microstylum-pulchrum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)