User Tools

Site Tools


11333-microstylum-radamae-la-gi

Microstylum radamae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. radamae
Danh pháp hai phần
Microstylum radamae
Karsch, 1884

Microstylum radamae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum radamae được Karsch miêu tả năm 1884.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum radamae tại Wikispecies
11333-microstylum-radamae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)