User Tools

Site Tools


11334-microstylum-rufinevrum-la-gi

Microstylum rufinevrum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. rufinevrum
Danh pháp hai phần
Microstylum rufinevrum
Macquart, 1855

Microstylum rufinevrum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum rufinevrum được Macquart miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum rufinevrum tại Wikispecies
11334-microstylum-rufinevrum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)