User Tools

Site Tools


11335-microstylum-ustulatum-la-gi

Microstylum ustulatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. ustulatum
Danh pháp hai phần
Microstylum ustulatum
Engel & Cuthbertson, 1938

Microstylum ustulatum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum ustulatum được Engel & Cuthbertson miêu tả năm 1938. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum ustulatum tại Wikispecies
11335-microstylum-ustulatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)