User Tools

Site Tools


11336-microstylum-vespertilio-la-gi

Microstylum vespertilio
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. vespertilio
Danh pháp hai phần
Microstylum vespertilio
Engel, 1932

Microstylum vespertilio là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum vespertilio được Engel miêu tả năm 1932.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum vespertilio tại Wikispecies
11336-microstylum-vespertilio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)