User Tools

Site Tools


11337-microstylum-vica-la-gi

Microstylum vica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Microstylum
Loài (species) M. vica
Danh pháp hai phần
Microstylum vica
Walker, 1849

Microstylum vica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Microstylum vica được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Microstylum vica tại Wikispecies
11337-microstylum-vica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)