User Tools

Site Tools


11338-micryletta-la-gi

Micryletta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Micryletta
Dubois, 1987
Các loài

Xem trong bài.

Micryletta là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11338-micryletta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)