User Tools

Site Tools


11359-miklav-na-dravskem-polju-la-gi

Miklavž na Dravskem Polju là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Miklavž na Dravskem Polju có diện tích 12.5 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 5915 người. Thủ phủ khu tự quản Miklavž na Dravskem Polju đóng tại Miklavž na Dravskem polju[1].

11359-miklav-na-dravskem-polju-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)