User Tools

Site Tools


11382-mimosiphonops-la-gi

Mimosiphonops
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Siphonopidae
Chi (genus) Mimosiphonops
Taylor, 1968

Mimosiphonops là một chi động vật lưỡng cư trong họ Siphonopidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  • Mimosiphonops reinhardti Wilkinson & Nussbaum, 1992
  • Mimosiphonops vermiculatus Taylor, 1968
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11382-mimosiphonops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)