User Tools

Site Tools


11387-minas-do-le-o-la-gi

Minas do Leão là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 424,007 km², dân số năm 2007 là 7728 người, mật độ 18,23 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11387-minas-do-le-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)