User Tools

Site Tools


11396-minicatus-mirabilis-la-gi

Minicatus mirabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Minicatus
Loài (species) M. mirabilis
Danh pháp hai phần
Minicatus mirabilis
Lehr, 1967

Minicatus mirabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Minicatus mirabilis được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Minicatus mirabilis tại Wikispecies
11396-minicatus-mirabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)