User Tools

Site Tools


11407-mirabela-la-gi

Mirabela là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 720,828 km², dân số năm 2007 là 12769 người, mật độ 17,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11407-mirabela-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)