User Tools

Site Tools


11424-miren-kostanjevica-la-gi

Miren - Kostanjevica là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Goriška của Slovenia. Miren - Kostanjevica có diện tích 62.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4741 người. Thủ phủ khu tự quản Miren - Kostanjevica đóng tại Miren[1].

11424-miren-kostanjevica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)