User Tools

Site Tools


11437-mislinja-la-gi

Mislinja là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Koroška của Slovenia. Mislinja có diện tích 112.2 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4666 người. Thủ phủ khu tự quản Mislinja đóng tại Mislinja[1].

11437-mislinja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)