User Tools

Site Tools


11443-mixophyes-la-gi

Mixophyes
M fasciolatus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Myobatrachidae
Chi (genus) Mixophyes
Günther, 1864
Các loài

Xem trong bài.

Mixophyes là một chi động vật lưỡng cư trong họ Myobatrachidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 8 loài và 38% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11443-mixophyes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)