User Tools

Site Tools


11475-molobratia-chujoi-la-gi

Molobratia chujoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Molobratia
Loài (species) M. chujoi
Danh pháp hai phần
Molobratia chujoi
Nagatomi, Imaizumi & Nagatomi, 1989

Molobratia chujoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Molobratia chujoi được Nagatomi & Imaizumi miêu tả năm 1989. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Molobratia chujoi tại Wikispecies
11475-molobratia-chujoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)