User Tools

Site Tools


11480-molobratia-purpuripennis-la-gi

Molobratia purpuripennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Molobratia
Loài (species) M. purpuripennis
Danh pháp hai phần
Molobratia purpuripennis
Matsumura, 1916

Molobratia purpuripennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Molobratia purpuripennis được Matsumura miêu tả năm 1916.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Molobratia purpuripennis tại Wikispecies
11480-molobratia-purpuripennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)