User Tools

Site Tools


11481-molobratia-teutonus-la-gi

Molobratia teutonus
Fauna Germanica, Diptera 1793, vol.1, p14, Asilus teutonus Linn. Dasypogon.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Molobratia
Loài (species) M. teutonus
Danh pháp hai phần
Molobratia teutonus
(Linnaeus, 1767)

Molobratia teutonus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Molobratia teutonus được Linné miêu tả năm 1767.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Molobratia teutonus tại Wikimedia Commons
11481-molobratia-teutonus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)