User Tools

Site Tools


11546-montes-claros-la-gi

Montes Claros là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 3582,034 km², dân số năm 2007 là 358271 người, mật độ 98,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11546-montes-claros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)