User Tools

Site Tools


11548-montessori-dei-san-lorenzo-la-gi

Montessori dei San Lorenzo
Thông tin chung
Loại hình Trường tư thục, nonsectarian
Thành lập 2001
Tổ chức và quản lý
Hiệu trưởng Mrs. Loreli T. Martinez
Thông tin khác
Vị trí Bacoor, Cavite,  Philippines
Website www.facebook.com/mdslofficial

Montessori dei San Lorenzo (hoặc MDSL) là trường tư thục nằm ở M.B Villar St., South 1, Springville, Molino, Bacoor, Cavite.Trường thành lập bởi bà Loreli T. Martinez năm 2001.

Bản mẫu:Sơ khai trường học Philippines

11548-montessori-dei-san-lorenzo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)